ViTan vuosikokous 31.3.2022

ViTan vuosikokous järjestetään 31.3.2022 Hilman Herkussa Virkkalassa.
Kokoukseen läheteään myös Teams -kutsu seuran sisällä.

Esityslista:

1. Kokouksen avaus

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Nykyinen hallitus hyväksyy tilinpäätöksen

4. Kokousvirkailijoiden valinta
Puheenjohtaja:
Sihteeri:
Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat:

5. Hyväksytään seuran toimintakertomus vuodelta 2021

6. Esitetään tilinpäätös vuodelta 2021 ja hyväksytään toiminnantarkastajien lausunto

7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille
Puheenjohtaja:

8. Hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022

9. Päätetään hallituksen jäsenten määrä
4 + 1-8

10. Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista

11. Valitaan ehdokkaista hallitus ajalle 04/2022 – 03/2023.
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Taloudenhoitaja
Sihteeri
Muut hallituksen jäsenet

12. Valitaan toiminnantarkastaja(t) ja varatoiminnantarkastaja(t)

13. Valitaan seuran edustajat ja varaedustajat eri järjestöjen / yhteisöjen kokouksiin.

14. Päätetään hallituksen alaisuudessa toimivista jaostoista

15. Käsitellään kokoukselle tehdyt esitykset ja muut esille tulleet asiat

16. Kokouksen päättäminen