ViTan vuosikokous 26.4.2023

ViTan vuosikokous järjestetään keskiviikkona 26.4.2023 Hilman Herkussa, Virkkalassa.

Esityslista:

1. Kokouksen avaus

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokousvirkailijoiden valinta
Puheenjohtaja:
Sihteeri:
Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat:

4. Hyväksytään seuran toimintakertomus vuodelta 2022

5. Esitetään tilinpäätös vuodelta 2022 ja hyväksytään toiminnantarkastajien lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille
Puheenjohtaja:

7. Hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2023

8. Päätetään hallituksen jäsenten määrä
4 + 1-8

9. Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista

10. Valitaan ehdokkaista hallitus ajalle 04/2023 – 03/2024.
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Taloudenhoitaja
Sihteeri
Muut hallituksen jäsenet

11. Valitaan toiminnantarkastaja(t) ja varatoiminnantarkastaja(t)

12. Valitaan seuran edustajat ja varaedustajat eri järjestöjen / yhteisöjen kokouksiin.

13. Päätetään hallituksen alaisuudessa toimivista jaostoista

14. Käsitellään kokoukselle tehdyt esitykset ja muut esille tulleet asiat

15. Kokouksen päättäminen