ViTan vuosikokous 27.3.2018

Tervetuloa Virkkalan Tarmon vuosikokoukseen 27.3.2018 klo 18:00.
Vuosikokous järjestetään Hilman Herkussa Virkkalassa. 

Esityslista:

 1. Kokouksen avaus
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. Nykyinen hallitus hyväksyy tilinpäätöksen
 4. Kokousvirkailijoiden valinta
 5. Hyväksytään seuran toimintakertomus vuodelta 2017
 6. Hyväksytään tilikertomus vuodelta 2017 ja tilintarkastajien lausunto
 7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille
 8. Hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2018
 9. Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista
 10. Valitaan hallitus ajalle 04/2018 – 03/2019
 11. Valitaan tilintarkastajat ja varatilintarkastajat
 12. Valitaan seuran edustajat ja varaedustajat eri järjestöjen / yhteisöjen
  kokouksiin.
 13. Päätetään seuran koollekutsumistavasta sääntöjen 9 § mukaisesti
 14. Käsitellään kokoukselle tehdyt esitykset ja muut esille tulleet asiat
 15. Kokouksen päättäminen