Vuosikokous 3.6.2020

Suomessa vallitsevan koronatilanteen takia Virkkalan Tarmo ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään vasta 3.6.2020. Vuosikokous pidetään Hilman Herkussa klo 18 alkaen. Kokoukseen ovat tervetulleita kaikki ViTalaiset!

Esityslista:

1. Kokouksen avaus
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Nykyinen hallitus hyväksyy tilinpäätöksen
4. Kokousvirkailijoiden valinta

  • Puheenjohtaja:
  • Sihteeri:
  • Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat:

5. Hyväksytään seuran toimintakertomus vuodelta 2019
6. Esitetään tilinpäätös vuodelta 2019 ja hyväksytään toiminnantarkastajien lausunto

7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille

  • Puheenjohtaja:

8. Hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020

9. Päätetään hallituksen jäsenten määrä

  • 4 + 1-8

10. Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista

11. Valitaan ehdokkaista hallitus ajalle 06/2020 – 03/2021. Suomessa vallitsevan koronatilanteen takia hallituskausi on normaalia lyhyempi.

  • Puheenjohtaja:
  • Varapuheenjohtaja:
  • Taloudenhoitaja:
  • Sihteeri:
  • Muut hallituksen jäsenet:

12. Valitaan toiminnantarkastaja(t) ja varatoiminnantarkastaja(t)

13. Valitaan seuran edustajat ja varaedustajat eri järjestöjen / yhteisöjen
                      kokouksiin.

14. Päätetään hallituksen alaisuudessa toimivista jaostoista
15. Käsitellään kokoukselle tehdyt esitykset ja muut esille tulleet asiat
16. Kokouksen päättäminen