ViTan vuosikokous 21.4.2021

ViTan vuosikokous järjestetään 21.4.2021 Hilman Herkussa Virkkalassa. Kokoukseen lähetetään myös Teams -kutsu seuran sisällä.

Esityslista:
1. Kokouksen avaus
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Nykyinen hallitus hyväksyy tilinpäätöksen
4. Kokousvirkailijoiden valinta
– Puheenjohtaja
– Sihteeri
– Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
5. Hyväksytään seuran toimintakertomus vuodelta 2020
6. Esitetään tilinpäätös vuodelta 2020 ja hyväksytään toiminnantarkastajien lausunto
7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille
– Puheenjohtaja
8. Hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021
9. Päätetään hallituksen jäsenten määrä
– 4+ 1-8
10. Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista
11. Valitaan ehdokkaista hallitus ajalle 04/2021 – 03/2022
– Puheenjohtaja
– Varapuheenjohtaja
– Taloudenhoitaja
– Sihteeri
-Muut hallituksen jäsenet
12. Valitaan toiminnantarkastaja(t) ja varatoiminnantarkastaja(t)
13. Valitaan seuran edustajat ja varaedustajat eri järjestöjen / yhteisöjen kokouksiin.
14. Päätetään hallituksen alaisuudessa toimivista jaostoista
15. Käsitellään kokoukselle tehdyt esitykset ja muut esille tulleet asiat
16. Kokouksen päättäminen